Bell Schedules

Wink JH/HS Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st period 7:50 AM 8:35 AM 45 min
Breakfast 8:38 AM 8:54 AM 16 min
2nd period 8:57 AM 9:42 AM 45 min
3rd period / Announcements 9:45 AM 10:32 AM 47 min
4th period 10:35 AM 11:20 AM 45 min
5th period 11:23 AM 12:08 PM 45 min
Tutorials/Assembly 12:10 PM 12:26 PM 16 min
Lunch 12:26 PM 12:56 PM 30 min
6th period 12:59 PM 1:44 PM 45 min
7th period 1:47 PM 2:32 PM 45 min
8th period 2:35 PM 3:20 PM 45 min
Elementary Regular Bell Schedule (4th - 6th Grade)
Description / Period Start Time End Time Length
1st Period 7:50 AM 8:45 AM 55 min
2nd Period 8:48 AM 9:33 AM 45 min
3rd Period 9:36 AM 10:21 AM 45 min
4th Period 10:24 AM 11:09 AM 45 min
Lunch 11:09 AM 11:25 AM 16 min
Recess 11:25 AM 11:35 AM 10 min
BEST Tutorials 11:40 AM 12:00 PM 20 min
5th Period 12:04 PM 12:49 PM 45 min
6th Period 12:52 PM 1:37 PM 45 min
7th Period 1:40 PM 2:25 PM 45 min
8th Period 2:28 PM 3:20 PM 52 min